Debian Jessie için nginx kaynaklarından mainline sürümü çekip, derleyip, kuracağız.

curl http://nginx.org/keys/nginx_signing.key | apt-key add -
nano /etc/apt/sources.list

dosyaya eklenecek satır

deb-src http://nginx.org/packages/mainline/debian/ jessie nginx

Ctrl+X

apt-get -y update
apt-get -y build-dep nginx
apt-get -y source nginx
cd nginx-*
export DEB_BUILD_MAINT_OPTIONS=hardening=+pie
dpkg-buildpackage -uc -b
cd ../
dpkg -i nginx_*~jessie_armhf.deb
nginx -v